Euro Truck Simulator 2 Convoy 18/10/2018

Euro Truck Simulator 2 Convoy 18/10/2018
Euro Truck Simulator 2 Convoy 18/10/2018
Euro Truck Simulator 2 Convoy 18/10/2018

48

TVN-TRUCKERS-VIETNAM: PHƯỢT TỐI NGÀY : 18/10/2018

  • Xuất phát/Start: TP BERLIN( Hotel Berlin)
  • Kết thúc/Finish: TP SALZBURG ( Hotel Salzburg )
  • Tập trung/Waiting time:20H00
  • Xuất phát/Start : 20h30
  • Server: EU 2 ( Dự phòng EU 3) 

Phòng nói chuyện Dicord của nhóm: https://discordapp.com/invite/4pZWc2g

Lưu ý : Hãy Tắt hết dlc nhé


Tác giả: Ngọc Thuận - TruckersVN
Tải lên lần đầu: 1 năm trước
Cập nhật lần cuối: 1 năm trước
Tham gia vào cuộc trò chuyện! Đăng nhập hoặc Đăng ký một tài khoản để có thể bình luận.
Download