[ETS2] MAZ 6430 A5 V1.1

[ETS2] MAZ 6430 A5 V1.1

2

- Mua tại cửa hàng DAF

- Khung gầm 6x4

- Và rất nhiều phụ kiện khác

- Sử dụng trên phiên bản 1.36.x


Tác giả: Nikita Borodin
Tải lên lần đầu: 8 tháng trước
Cập nhật lần cuối: 8 tháng trước
Tham gia vào cuộc trò chuyện! Đăng nhập hoặc Đăng ký một tài khoản để có thể bình luận.
Download