[ETS2] DAF LF by DragonModz

[ETS2] DAF LF by DragonModz
[ETS2] DAF LF by DragonModz

44

– Version for the game 1.35 & 1.36
– Template
– More tuning slots
– This is the sixth truck update.
– Full Standalone
– Full Lightmask
– Cabin accessories


Tải lên lần đầu: 8 tháng trước
Cập nhật lần cuối: 8 tháng trước
Tham gia vào cuộc trò chuyện! Đăng nhập hoặc Đăng ký một tài khoản để có thể bình luận.
Download