Skin bus Hyundai: Nhà xe Hiếu Hoa - ETS2

566

* Tên nhà xe: Hiếu Hoa
* Tuyến đường: Đà Nẵng <=> Đô Lương (Nghệ An)
* Biển kiểm soát: 43B-021.69
* Số điện thoại: 0905.888.547

 

* Bản quyền thuộc diễn đàn TRUCKERS VIỆT NAM
* Được vẽ bởi: Đức Huy


Tác giả: Đức Huy
Tải lên lần đầu: 2 năm trước
Cập nhật lần cuối: 2 năm trước
Tham gia vào cuộc trò chuyện! Đăng nhập hoặc Đăng ký một tài khoản để có thể bình luận.
Download