Google Maps | Euro Truck Simulator 2

Google Maps | Euro Truck Simulator 2
Google Maps | Euro Truck Simulator 2
Google Maps | Euro Truck Simulator 2

115

Mod thay đổi màn hình điều hướng trong xe bằng Phiên bản Đêm điều hướng của Google Maps.

Màu sắc màn hình điều hướng, mũi tên và biểu tượng bản đồ đã được thay đổi.

Màn hình điều hướng GPS của bạn sẽ trông thực tế hơn bây giờ.


Tải lên lần đầu: 10 tháng trước
Cập nhật lần cuối: 5 tháng trước
Tham gia vào cuộc trò chuyện! Đăng nhập hoặc Đăng ký một tài khoản để có thể bình luận.
Download