Bus Traffic Pack by Jazzycat v 5.5

Bus Traffic Pack by Jazzycat v 5.5
Bus Traffic Pack by Jazzycat v 5.5
Bus Traffic Pack by Jazzycat v 5.5
Bus Traffic Pack by Jazzycat v 5.5
Bus Traffic Pack by Jazzycat v 5.5
Bus Traffic Pack by Jazzycat v 5.5
Bus Traffic Pack by Jazzycat v 5.5

8

Pack adds in traffic 37 new models of buses with 758 skins (Setra, Neoplan, Volvo, Man, Mercedes-Benz, Ikarus, Scania, Ayats, Irizar, Temsa, Irisbus, Jelcz, Karosa, Caetano).
All standalone, works on any maps.
Compatible with all my packs.
Tested on version 1.32.x

Version 5.5 – added 12 new skins of Belgian and Dutch bus operators.


Tác giả: Jazzycat
Tải lên lần đầu: 2 năm trước
Cập nhật lần cuối: 2 năm trước
Tham gia vào cuộc trò chuyện! Đăng nhập hoặc Đăng ký một tài khoản để có thể bình luận.
Download