MAP REPUBLIC OF ALOMA AND BEYOND THE BALTIC SEA 1.34

143

More new roads and new cities.
Works only with “DLC – Beyond the Baltic Sea”!
Game Version 1.34
-Start By a new game in the gaming unit to choose: a.mbd
– For correct work you need DLC “Viva la France”, “Heavy Cargo Pack”, “DLC – Italia”, “Dlc Oversize (Special Transport DLC), “DLC – Krone Trailer Pack”, “DLC – Schwarzmuller trailers”, “DLC – Beyond the Baltic Sea”.
-Attention! If the card does not work, it means that not all DLC are installed or hampered by other people’s fashion!


Tác giả: Aretei
Tải lên lần đầu: 1 năm trước
Cập nhật lần cuối: 1 năm trước
  • hobathinh

    Bắt buộc phải có DLC Bayon the Baltic SEA nhé anh em

Tham gia vào cuộc trò chuyện! Đăng nhập hoặc Đăng ký một tài khoản để có thể bình luận.
Download