Map edit VN (Grand Utopia 1.34)

Map edit VN (Grand Utopia 1.34)

511

Map sửa tên linh tinh, ai chơi thì download, k giống thực tế mấy nên cũng đừng cảm thấy thất vọng rồi chửi mình nhé. Yêu cầu: Phiên bản game 1.34, full DLC Maps. Bắt buộc tạo profile mới, chọn vùng grandutopia. Vui lòng không sửa link gốc khi mang sang các trang khác.

Tác giả: MyGodness (Edit HaiDangTVN
Tải lên lần đầu: 10 tháng trước
Cập nhật lần cuối: 10 tháng trước
Tham gia vào cuộc trò chuyện! Đăng nhập hoặc Đăng ký một tài khoản để có thể bình luận.
Download