[ETS2 v1.36.x] Romania Extended v2.4

[ETS2 v1.36.x] Romania Extended v2.4
[ETS2 v1.36.x] Romania Extended v2.4
[ETS2 v1.36.x] Romania Extended v2.4
[ETS2 v1.36.x] Romania Extended v2.4

67

The map is right-handed but large enough. It has various interesting features including off-road, narrow road, police checking. The natural beauty of the map is quite eye-catching so hope you enjoy the drive. The map can be played together with about 5 maps, including Pro-Mods, Southern Region, Rasmap, EAA.
– Version – 1.36 –
– Number of Cities – 20+ –
– Road Distance – 3000+ km –
– USP – Off Roads, Narrow Roads, Dangerous Turn, Beautiful Environment –


Tác giả: DK
Tải lên lần đầu: 12 tháng trước
Cập nhật lần cuối: 12 tháng trước
Tham gia vào cuộc trò chuyện! Đăng nhập hoặc Đăng ký một tài khoản để có thể bình luận.
Download