VOLKSWAGEN SCIROCCO R V1.0

VOLKSWAGEN SCIROCCO R V1.0
VOLKSWAGEN SCIROCCO R V1.0
VOLKSWAGEN SCIROCCO R V1.0
VOLKSWAGEN SCIROCCO R V1.0

9

  • Volkswagen Scirocco R for Euro truck simulator 2
  • Works only on 1.31 and 1.32
  • All dealers
  • All animations are working
  • The gear is bugless
  • Author: trzpro, yellow1441

Tác giả: trzpro, yellow1441
Tải lên lần đầu: 2 năm trước
Cập nhật lần cuối: 2 năm trước
Tham gia vào cuộc trò chuyện! Đăng nhập hoặc Đăng ký một tài khoản để có thể bình luận.
Download