SCANIA TOURING 1.31

SCANIA TOURING 1.31

36

SCANIA TOURING

  • Nội thất RHD và LHD
  • Phụ kiện khác nhau
  • Skinpack khác nhau
  • Scania Touring Wheel Cover
  • 1 khung gầm

Hy vọng bạn có thể quyên góp cho nhà phát triển để giữ tinh thần cập nhật bản mod này. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=8ZXLU37HXGYT4 Giữ liên kết gốc: D


Tác giả: guest
Tải lên lần đầu: 2 năm trước
Cập nhật lần cuối: 2 năm trước
Tham gia vào cuộc trò chuyện! Đăng nhập hoặc Đăng ký một tài khoản để có thể bình luận.
Download