Man Lion's Coach 2018 Euro6 + Speed Limit 100km/h v1.0

Man Lion's Coach 2018 Euro6 + Speed Limit 100km/h v1.0
Man Lion's Coach 2018 Euro6 + Speed Limit 100km/h v1.0
Man Lion's Coach 2018 Euro6 + Speed Limit 100km/h v1.0
Man Lion's Coach 2018 Euro6 + Speed Limit 100km/h v1.0

43

- Trip computer
- Windshield wipers
- Metallic painting
- Light mask
- Alcao wheels
- 4 different painting
- Improved bus physics
- Original interior (cockpit)
- Animated indicators
- Neon Lights
- Phosphorus parts
- New parts
- Rear view mirror
- Cabin accessories support
- Improved bus sounds
- speed limit 100km/h


Tác giả: Can SKMN ; Abdullah Zengin ; :Comodore (alperen39)
Tải lên lần đầu: 2 tháng trước
Cập nhật lần cuối: 2 tháng trước
Tham gia vào cuộc trò chuyện! Đăng nhập hoặc Đăng ký một tài khoản để có thể bình luận.
Download