HYUNDAI UNIVERSE XPRESS NOBLE BETA

HYUNDAI UNIVERSE XPRESS NOBLE BETA
HYUNDAI UNIVERSE XPRESS NOBLE BETA
HYUNDAI UNIVERSE XPRESS NOBLE BETA
HYUNDAI UNIVERSE XPRESS NOBLE BETA

1863

  • Mua ở các cửa hàng MAN
  • Không thể sửa đổi chi tiết xe
  • Vẫn đang là bản Beta
  • Sử dụng cho game Euro Truck Simulator 2 v1.31 - 1.32

 


Tác giả: Hải Đăng - TruckersVN
Tải lên lần đầu: 2 năm trước
Cập nhật lần cuối: 2 năm trước
Tham gia vào cuộc trò chuyện! Đăng nhập hoặc Đăng ký một tài khoản để có thể bình luận.
Download