Ferrari California [1.28]

Ferrari California [1.28]
Ferrari California [1.28]

37

– Correct physic

– Correct weight

– Correct tank size/consumption

– Correct data – Correct all errors

– Correct tachometer indications

– Corrected some prices

– Added some icons shop

– Added Ferrari logo on steering wheel

– Removed unnecessary files

– New sound from 458 Italia and 599 GTB Fiorano

– Many other corrections

– Find at Renault dealer


Tác giả: Jazzycat, Hesoyam, Mahad110
Tải lên lần đầu: 2 năm trước
Cập nhật lần cuối: 2 năm trước
Tham gia vào cuộc trò chuyện! Đăng nhập hoặc Đăng ký một tài khoản để có thể bình luận.
Download