[ETS2 v.136.x] Comil Campione Invictus Dd Mb 6x2 & 8x2

[ETS2 v.136.x] Comil Campione Invictus Dd Mb 6x2 & 8x2
[ETS2 v.136.x] Comil Campione Invictus Dd Mb 6x2 & 8x2

215

Comil Invictus DD MB 6x2 & 8x2 for Euro truck simulator 2
Standalone
find it in Man dealer
Interior
wheels
Sound – Tested on v1.36.x


Tác giả: fabian spinoza
Tải lên lần đầu: 11 tháng trước
Cập nhật lần cuối: 11 tháng trước
Tham gia vào cuộc trò chuyện! Đăng nhập hoặc Đăng ký một tài khoản để có thể bình luận.
Download