American Truck Simulator v1.28.1.1 Full DLC

American Truck Simulator v1.28.1.1 Full DLC
American Truck Simulator v1.28.1.1 Full DLC

65

Sau khi tải về xong giải nén ra vào thư mục American Truck Simulator < bin < win_64 (86) tuỳ máy kích vào file setup để chơi .

Tác giả: TruckersVN
Tải lên lần đầu: 2 năm trước
Cập nhật lần cuối: 2 năm trước
Tham gia vào cuộc trò chuyện! Đăng nhập hoặc Đăng ký một tài khoản để có thể bình luận.
Download