American.Truck.Simulator.Oregon.Update.v1.33.2.0-PLAZA

American.Truck.Simulator.Oregon.Update.v1.33.2.0-PLAZA

124

Experience legendary American trucks and deliver various cargoes across sunny California, sandy Nevada, and the Grand Canyon State of Arizona. American Truck Simulator takes you on a journey through the breathtaking landscapes and widely recognized landmarks around the States.

Tác giả: SCS Software
Tải lên lần đầu: 2 năm trước
Cập nhật lần cuối: 2 năm trước
Tham gia vào cuộc trò chuyện! Đăng nhập hoặc Đăng ký một tài khoản để có thể bình luận.
Download