ALFA ROMEO GIULIETTA ATS V1.0 1.34

ALFA ROMEO GIULIETTA ATS V1.0 1.34
ALFA ROMEO GIULIETTA ATS V1.0 1.34
ALFA ROMEO GIULIETTA ATS V1.0 1.34
ALFA ROMEO GIULIETTA ATS V1.0 1.34
ALFA ROMEO GIULIETTA ATS V1.0 1.34

7

Autonomous
Qualitative model
Own interior (2 options)
Own sound (with 1.4 Multiair engine)
Lightmask
Own wheels (4 options)
DLC support
Metal painting
2 roofs
Indicators work and show the truth.
Mirrors work


Tác giả: TRZPRO, adaptation for ATS mods82
Tải lên lần đầu: 1 năm trước
Cập nhật lần cuối: 1 năm trước
Tham gia vào cuộc trò chuyện! Đăng nhập hoặc Đăng ký một tài khoản để có thể bình luận.
Download